Forsiden
Nyheder
Nyheder
Byggeri
Byggeri
Offentlige & Erhverv
Private
Anlæg
Anlæg
Energimærkning
Energimærkning
Kystbeskyttelse
Kystbeskyttelse
Miljø
Miljø
Miljøsager
Jord og grundvand
Affald og affaldshåndtering
Planlægning
Planlægning
Kommune- og Lokalplanlægning
VVM redegørelser
Naturgenopretning
Naturgenopretning
Kommunalteknik
Kommunalteknik
Firmaet
Praktik
Firmaet
Medarbejdere
IT-værktøj
Miljøredegørelse
Studietur
Vi støtter


Velkommen til
Johansson & Kalstrup P/S

Johansson & Kalstrup P/S er en dynamisk virksomhed, der til stadighed følger udviklingen og ændrede lovgivninger for herigennem at sikre, at rådgivningen lever op til tidens krav.

Fagområder:

  • Byggeri
  • Anlæg
  • Energistyring
  • Kystbeskyttelse
  • Miljø
  • Planlægning
  • Naturgenopretning
  • Kommunalteknik

Vi bestræber os altid på at løse opgaven til kundens fulde tilfredshed, idet vores målsætning er at løse opgaven inden for de tidsmæssige og økonomiske rammer, der er aftalt med kunden.

 
Johansson & Kalstrup A/S kan være dig behjælpelig med alle former for byggeri fra de indledende tanker til aflevering. 

LinkedIn

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret på nyheder og spændende projekter. Klik her 

 

Praktikant

I uge 19 er Anders fra Vittrupgårdskolen i Ribe i erhvervspraktik som ingeniør.
Johansson & Kalstrup AS har både praktikanter og studerende i kortere eller længere forløb.   

 

Vi støtter  

 logo varde kassernes venner

Varde Kasernes Venner
Johansson & Kalstrup AS støtter op om Varde Kasernes Venner, der arbejder for at bevare Varde Kaserne og udvikle og vedligeholde relationerne mellem borgere og kasernen. Læs mere på www.vardekasernesvenner.dk 

 

SE Domicil - bygherrerådgivning

Johansson & Kalstrup AS har været bygherrerådgiver for SE (Sydenergi) i forbindelse med opførelse af deres nye domicil.
Domicilet er certificeret efter det Tyske Passiv Haus regelsæt og er dermed et af nordeuropas mest energieffektive store kontorhuse.

Vi har afleveret et hus, der er et arkitektonisk fyrtårn for egnen, et hus der hører til blandt de bedste lavenergibygninger i Danmark og et hus hvor indeklimaet er sat i højsædet.
Byggeriet blev afleveret til tiden, til den aftalte pris og med den aftalte kvalitet.

Læs mere...